Wemarin Logofix1

Skarpansvägen 20 Tel. +358 18 12990     "Kontakta oss"

Nanol är en oljetillsats som sänker friktion och ökar effektivitet i alla 4-taktsmotorer inom och utombordsmarinmotorer,från personbil till stora arbetsmaskiner,lastbilar och bussar m.m. resultatet blir en renare miljö och lägre driftskostnader. Vi är nu återförsäljare/distributör på Åland för denna produkt och lagerför upp till 10 lit förpackning.

nanol2